Неділя, 18.08.2019, 21:51Вітаю Вас Гість | RSS
Офіційний веб-сайт Суворовської ЗШ І-ІІІ ступенів
Меню сайту
Категорії розділу
Мої файли [10]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 12
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів


Головна » Файли » Мої файли

СТАТУТ ШКОЛИ
[ Викачати з сервера (265.5 Kb) ] 11.12.2017, 12:39

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Суворовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області є загальноосвітнім навчальним закладом.

За рішеннями 15 (позачергової) сесії Тульчинської міської ради 7 скликання від 03 серпня 2017р. №23 «Про вихід із складу засновників Суворовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області» та 9 (позачергової) сесії Тульчинської міської ради 7 скликання від 09 серпня 2017р. №549 «Про входження Тульчинської міської ради до складу засновника Суворовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом прийняття права засновника від Тульчинської районної ради» перебуває у комунальній власності Тульчинської міської об’єднаної територіальної громади, представницьким органом якої є Тульчинська міська рада Вінницької області, ідентифікаційний код – 04051141, місце знаходження: Україна, 23600 Вінницька область, Тульчинський район, місто Тульчин вул. Миколи Леонтовича будинок 1, тел. 0 (4335) 2-22-40

 

1.2. Засновником навчального закладу є Тульчинська міська об’єднана територіальна громада в особі Тульчинської міської ради Вінницької області

 

1.3. Повне найменування навчального закладу: Суворовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області

Скорочене найменування: Суворовська ЗШ І-ІІІ ст.

 

  1. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

23643 Вінницька область, Тульчинський район,

село Суворовське, вул. Центральна, будинок №12

телефон 0(4335)3-76-10

електронна скринька suvorov.com@ukr.net

 

  1. Загальноосвітній навчальний заклад (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

 

  1. Головною метою навчального закладу є забезпечення та реалізація права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 

  1. Головними завданнями навчального закладу є :
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадян України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самови­значення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров'я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • формування готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність України
 • формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:
 • формування ключових компетентностей нової української школи, а саме:
 • спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами);
 • спілкування іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • основні компетентності у природничих науках і технологіях;
 • інформаційно-цифрова компетентність;
 • уміння вчитися впродовж життя;
 • ініціативність і підприємливість;
 • соціальна та громадянська компетентності;
 • обізнаність та самовираження у сфері культури;
 • екологічна грамотність і здорове життя

 

  1. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, за­твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, "Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді", затвердженою наказом МОН України №641 від 16 червня 2015 року, Концепцією "Нової української школи" та іншими наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та власним Статутом.

 

  1. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним Статутом.

 

  1. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

 

  1. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

 

  1. Навчальний заклад має право:
 • користуватись пільгами, що передбачені державою;
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати шкільні компоненти змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково – методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
 • проводити атестацію педагогічних працівників, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом ;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

  1. Суворовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області є правонаступником всіх прав і обов’язків Суворовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області

 

  1. В навчальному закладі формуються класи за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності,- організовують заняття за індивідуальною формою навчання.

 

  1. З урахуванням потреб батьків та місцевих умов навчальний заклад приймає рішення про створення групи продовженого дня.

 

  1. Навчальний аклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів.

 

  1. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчальний заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

 

  1. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання школа направляє учнів до міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Навчальний заклад і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Навчальний заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

 

  1. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у навчальному закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

 

  1. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

 

  1. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

 

  1. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання та циклові методичні об`єднання педагогічних працівників.

 

  1. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Суворовською амбулаторією загальної практики сімейної медицини Тульчинського центру первинної медико-санітарної допомоги

 

  1. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фі­зичними особами визначаються угодами, що укладені між ними

 

Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

 

 

  1. Тульчинська міська рада закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

 

  1. Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

  1. Директор навчального закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб , які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

  1. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

 

1.29. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

1.30. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку встановленому МОН України.

 

  1. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

 

  1. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

  1. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів

 

  1. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: vor
Переглядів: 130 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту